• polityka gwarancyjna atmotube polska

Zamknij

OGRANICZONA GWARANCJA ATMOTUBE

Niniejsza Polityka Gwarancyjna dotyczy produktów marki Atmotube sprzedawanych przez Atmotube Polska (MS Concept NIP:896-146-00-72). Zobowiązania gwarancyjne sprzedawcy ograniczone są do warunków określonych poniżej.
Poniższa gwarancja nie ogranicza praw gwarancyjnych nabywcy wynikających z umowy sprzedaży zawartej z dystrybutorem lub obowiązujących praw ustawowych.

Gwarancja

Sprzedawca udziela Państwu niniejszej gwarancji, jeśli zakupili Państwo Produkt(y) na stronie internetowej Atmotube Polska (atmotube.pl) lub jeśli zakupili Państwo Produkt(y) od autoryzowanego sprzedawcy. Sprzedawca gwarantuje, że Produkt(y) będą wolne od wad materiałowych oraz produkcyjnych, w normalnych warunkach użytkowania przez okres 12mc od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje również, z zastrzeżeniem wyłączeń podanych poniżej, baterię urządzenia, która będzie wolna od defektów materiałowych i produkcyjnych, w normalnym użytkowaniu przez okres 8 miesięcy.
Wszelkie Produkt(y), które zostały naprawione lub wymienione w ramach niniejszej gwarancji, będą objęte gwarancją na okres: (a) 90 dni od daty naprawy lub wymiany; lub (b) pozostały pierwotny Okres Gwarancji.
Części zamienne mogą być nowe, tożsame z nowymi lub odnowione.
W celu złożenia roszczenia gwarancyjnego zgodnie z poniższą gwarancją Kupujący powinien: (a) skontaktować się ze Sprzedawcą w Okresie Gwarancyjnym mailowo info@atmotube.pl; (b) uzyskać numer RMA od Sprzedawcy; oraz (c) zwrócić Produkt(y) wraz z dowodem zakupu na adres wskazany przez Sprzedawcę, opisując przesyłkę nadanym numerem RMA (w widocznym miejscu, w innym wypadku, ze względów bezpieczeństwa, przesyłka nie zostanie odebrana);

WYJĄTKI I OGRANICZENIA

Niniejsza Polityka Gwarancyjna dotyczy tylko i wyłącznie Produktów wyprodukowanych przez lub dla Sprzedawcy, które są oznaczone logiem i marką „Atmotube” i które posiadają właściwy numer seryjny.
Niniejsza Polityka Gwarancyjna wyraźnie wyklucza i nie dotyczy: (a) części podlegających zużyciu, takich jak baterie, chyba że wada wyniknęła z powodu wad materiału lub wykonania Produktu (Produktów); (b) zwykłego zużycia produktu lub uszkodzeń mechanicznych, m.in.: zadrapania, wgniecenia i uszkodzenia elementów plastikowych; (c) uszkodzenia na skutek niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją), użytkowania lub przechowywania produktu; (d) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia w transporcie oraz awarie spowodowane czynnikami zewnętrznymi np.: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieodpowiednie napięcie w sieci, działanie czynników chemicznych, a także innych, na które Sprzedawca nie ma wpływu; (e) niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub wprowadzania modyfikacji niezatwierdzonych przez firmę Atmotube; (f) wszelkich produktów oraz oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z urządzeniem. Warunki gwarancji zostały określone przez producentów tychże produktów;(g) uszkodzeń lub problemów z działaniem wynikających ze stosowania nieoryginalnych, lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych; (h) wadliwym lub częściowym działaniem urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych. (i) modyfikacje oprogramowania Produktu(ów) wykonane przez osoby nieuprawnione.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu Produktu, jeśli podejrzewa oszustwo lub stwierdza, że Produkt(y) są podrobione lub skradzione.
Firma nie gwarantuje, że działanie Produktu (Produktów) będzie niezakłócone i wolne od błędów. Firma nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi Produktu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem info@atmotube.pl.

 

Copyright © 2015-2019 by notAnotherOne Inc. All rights reserved.

 

Atmotube to osobisty czujnik zanieczyszczenia powietrza zaprojektowany, aby pomóc Ci w monitorowaniu jakości powietrza, na które jesteś narażony na co dzień. Jadnak to Ty i Twoi lekarze jesteście odpowiedzialni za podejmowanie odpowiednich decyzji medycznych i zdrowotnych - Atmotube dostarcza jedynie informacje do przeanalizowania. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że Atmotube NIE jest urządzeniem medycznym i ma pewne ograniczenia m.in.: nie jest profesjonalnym urządzeniem pomiarowym (pomiary są szacunkowe). Atmotube musi być używany zgodnie ze specyfikacją oraz instrukcją obsługi i nie nadaje się do zastosowań innych niż tam zawarte. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.